انبار بازرگانی عدالتی

انبار بازرگانی عدالتی

تیم تحقیقات بازاریابی بازرگانی عدالتی با هدف شناسایی کالاهای مورد نیاز مشتریان و احداث انباری به مساحت حدود 7000 متر مربع سعی در تکمیل هر چه کامل تر سبد کالایی شما مشتریان گرامی کرده است تا بتواند به تمام نیازهای شما در انبار بازرگانی عدالتی پاسخگو باشد .