فروشگاه ها

مجموعه بلبرینگ عدالتی به دلیل رشد بازار هدف و مشتریان خود و تسهیل ارسال کالا به تمام اقصی نقاط کشور به جهت دسترسی بهتر مشتریان ، شعبات

مختلفی در شهرهای مشهد و تهران احداث کرده است که با توجه به نیاز روزافزون مشتریان این شعبات در نقاط مختلف کشور افزایش می باید .