آموزش

گریس چیست؟

گریس : طبق تعریف انجمن ملی گریس های روانکار (NLGI) روغن های معدنی هستند که با یک غلیظ کننده که عموم...

ادامه مطلب...